Turqoise stap 3 – verander

Deze kaart is je kleur van verandering. Ervaar hoe je je nu anders voelt ten opzichte van je probleem. TURQOISE is jouw poort naar vooruitgang, zodat je nu deze dingen kan doen en/of kan zijn…

 • ontspan en wees je ware zelf
 • je emoties en creativiteit op je eigen manier tonen
 • je vrij en vrijgelaten, sprankelend en spontaan voelen
 • de successen en verwezenlijkingen in je leven appreciëren
 • optimistisch, kalm, evenwichtig en gelukkig zijn
 • spontaan, speels, vrij als een vogel voelen
 • je creativiteit beleven door verven, zingen, dansen, schrijven of andere vormen
 • nieuwe, open manieren van denken en werken omarmen
 • gemakkelijk contact maken en netwerken met anderen, persoonlijk of professioneel
 • je innerlijke stem of innerlijke gids vertrouwen en volgen
 • het gevoel hebben dat je op de juiste plaats op het juiste moment bent geboren
 • je talenten en gaven delen
 • je visie vergroten en nieuwe mogelijkheden ontdekken
 • nieuwe gewoontes ontwikkelen die je vooruitgang ondersteunen
 • naar het leven kijken op een gelukkige, optimistische en positieve manier
 • verandering verwelkomen en open en ruimdenkend zijn
 • comfortabel zijn met wie je bent
 • meegaan met de stroom en je eigen pad creëren
 • je nieuwe zelf, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van denken accepteren
 • alternatieve denkwijzen gebruiken, leren of onderwijzen en je inzetten voor het welzijn van de planeet