Paars stap 3 – verander

Deze kaart is je kleur van verandering. Ervaar hoe je je nu anders voelt ten opzichte van je probleem. PAARS is jouw poort naar vooruitgang, zodat je nu deze dingen kan doen en/of kan zijn…

 • kalm, waardig, veilig en sereen voelen
 • je visie, gave, talenten en vermogen kennen en erop vertrouwen
 • je visie en talenten delen met anderen
 • anderen inspireren op een dynamische en charismatische manier
 • een duidelijke visie hebben en een gevoel hebben dat je je levenspad kent
 • je innerlijke kennis, je echte zelf vertrouwen en volgen
 • je dromen en inspiraties waarmaken
 • je artistieke, creatieve en intu├»tieve gaven inzetten om de mensheid te helpen
 • weten hoe je je rol in dit leven moet spelen
 • krachtig voelen om grote dingen te doen
 • anderen inspireren zonder overmeesterend te worden
 • zelfrespect en respect voor anderen hebben
 • verfijnd en sereen voelen, met waarde voor jezelf
 • erkennen hoe origineel, deskundig en inspirerend je bent
 • je echte pad kennen
 • verbonden voelen met je intu├»tie
 • geleid worden door je echte zelf en innerlijke kennis
 • je potentieel vervullen
 • vrij van de verwachtingen en oordeel van anderen voelen
 • een gezond perspectief hebben over wie je bent en wat je bijdrage is